Mabuhay!

Kami po sa Our Lady of the Pillar Medical Center ay naglalayong bigyan kayo ng de kalidad na Serbisyong Pangkalusugan

App

Nais po naming malaman ang inyong mga suhestiyon upang lalo naming mapagbuti ang aming serbisyo.

Pakisagutan lamang po ang mga katanugan. Pumili ng departmento sa ibaba upang mag umpisang magsagot. Maraming salamat po!